Gebruik van de oven

De oven van het kolenfornuis bracht z’n problemen mee, zowel regelbaarheid als regelmatigheid lieten te wensen over. Wat dat betreft zijn wij, die beschikken over ovens met temperatuurregeling, beter uit. Onderstaand overzicht geeft globaal aan met welke temperaturen (elektrische ovens) of met welke cijferstanden (gasovens) de gebruikte aanduidingen overeenkomen.

Oven correct instellen