Vruchtensap

Het geurigste vruchtensap wordt verkregen door de schoongemaakte en gewassen vruchten enigszins te kneuzen met een houten stamper – die vroeger ‘standaard’ geleverd werd als onderdeel van een houten lepelrek – en daarna uit te laten lekken. Leg hiertoe een schone in warm water uitgespoelde doek – op een vergiet. Of zet een stoel omgekeerd op tafel en bevestig de vier punten van de doek aan de vier stoelpoten. Houdt het werkelijk uitgelekte sap apart en pers er dan – door de punten van de doek tezamen te nemen en te wringen – nogmaals sap uit. Dit tweede sap is troebel doch zeer geurig.
Misschien vind je het makkelijker om de ‘warme’ methode te volgen. Daartoe worden de schoongemaakte en gewassen vruchten met het aanhangende water een half uurtje niet hoger dan 60°C verhit. Daarna laat je het sap eveneens op de zojuist beschreven wijze uitlekken. Je krijgt meer helde sap geschikt voor gelei of limonade. Het troebele sap wordt òf ingemaakt in flessen òf gepasteuriseerd, òf verwerkt tot jam al of niet gecombineerd met ander fruit.