Braadtijden van wild en gevogelte

Alle wild en gevogelte kan gebraden worden. Alleen gelden voor de verschillende wildsoorten ook verschillende braadtijden. Hieronder staan de braadtijden opgesomd.Wild of gevogelte:  Tijd:   

braden

poularde 80 minuten
fazant 60-90 minuten
patrijs 60 minuten
snip 30 minuten
gans 3-4 uur
eend 1½-2 uur
kalkoen 3-4½ uur
kapoen 1½-3 uur
duif 1 uur

Bovenstaande tijden zijn voor een gemiddeld grootte. Als het betreffende wildbraad of gevogelte groter danwel kleiner is, dan moet de braadtijd daaraan aangepast worden.