Grootmoeders kookboek

Op deze website vind je een groot aantal recepten uit het einde van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw. Zij werden bijeengegaard uit oude kookboeken en geschreven receptenschriften.

Veel wijsheid en inzicht werd bovendien verkregen door met grootmoeders te praten. De beproefde recepten werden herschreven in een taal die heden ten dage verstaan wordt, waarbij angstvallig gewaakt werd karakteristieke uitdrukkingen niet te loor te laten gaan.

Het geheel is doorspekt met verklarende tekst in de hoop dat behalve oma’s recepten, ook oma’s problemen en iets van de gezellige sfeer – zo kenmerkend voor ouderwetse keukens – over zullen komen.

Allen die spontaan, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, hun oude kookboeken of geschreven receptenschriften afstonden of mij op andere wijze informeerden, dank ik bijzonder.

Mede door hun hulp kon het voor ogen gestelde doel Рeen goed gedocumenteerd kookboek uit grootmoeders tijd, waarin de liefhebber, na alle exotische kokerijen van vandaag, juist dat éne recept van gisteren, zou kunnen vinden Рverwezenlijkt worden.

Veel kookplezier!